Du som förälder

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Därför ser vi den dagliga dialogen som något självklart.

Vid lämning och hämtning finns det alltid utrymme för ett kort samtal. Vi erbjuder även 1-2 utvecklingssamtal per läsår, där vi tittar på barnens positiva utveckling. I samråd med föräldrarna arbetar vi fram en individuell utvecklingsplan för barnet.

I december bjuder vi in till luciafirande eller ljusfest. Vi firar utomhus tillsammans med släkt och vänner. På våren ställer barnen ut sina samlade alster från verksamheten under året på en vernissage. Samtidigt passar vi på att ha en mysig grillkväll tillsammans. Vi har även återkommande förskoleråd där vi tar upp saker som rör förskolan. Förskolerådets representanter är: Claartje Nilsson, Per Fegler, Mia Chrisén, Sara Persson och Annika Carlsson.