Så arbetar vi

Allerums förskola består av två avdelningar, Äpplet och Päronet, med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi arbetar i tvärgrupper med yngre och äldre barn från båda avdelningarna. I tvärgruppen är den pedagogiska verksamheten anpassad efter gruppens ålder och mognad.