Grön flagg

På Allerums förskola arbetar vi med Grön flagg. Det är ett rikstäckande projekt där alla som deltar arbetar för en grönare miljö.

Grön flagg drivs av Håll Sverige Rent. Alla som deltar i projektet måste kontinuerligt rapportera om sitt miljöarbete genom text och bild.

I projektet har vi bland annat arbetat med temat ”Närmiljö”. Då kikade vi på vilka träd som finns på vår gård och om det bor djur hos oss. Vi studerade de olika årstiderna och gjorde planer för hur vi vill att vår gård ska se ut. Vad kan vi få att gro i våra odlingslådor?