Trygghet och trivsel

Det viktigaste för oss är att barn och föräldrar trivs och känner sig trygga med vår verksamhet.

Vi som personal lägger stor vikt vid gruppens sociala samspel och den fria lekens betydelse för barnets utveckling.

För att både barn och föräldrar ska få en bra start och bli förtrogna med vår verksamhet tillämpar vi en inskolningsform där föräldern är med under hela dagens verksamhet de första tre dagarna. Tillsammans med barnet får du som förälder ta del av våra dagliga rutiner som samling, lek, måltid och vila.