Våra kärnvärden

Vårt arbetssätt genomsyras av Helsingborgs stads skolors kärnvärden som är nyfikenhet, inspiration, kommunikation och viljan till förändring. Dessa ledord är sättet vi jobbar efter för att kunna uppfylla våra barns drömmar.

Nyfikenhet och kreativitet är bästa vägen till nya kunskaper hos barnen. Vi låter barnens nyfikenhet vara med och styra verksamheten. Vi delar med oss av vår kunskap och våra idéer till barnen och har roligt tillsammans.

Vi arbetar med människor och är duktiga på att föra dialog. Vi lyssnar aktivt och möter varandra med respekt. Vi arbetar efter tankesättet ”modet att säga ja”. Inget är omöjligt eller förutbestämt, vi låter barnens tankar styra oss.